Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

 • niedziele, na Mszy św o godz. 12.30

Potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC

 • dla chrzestnych zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić funkcję chrzestnych

Sakrament Bierzmowania

 • klasy 6 i 7 szkoły podstawowej w II piątek miesiąca

 • klasy 8 szkoły podstawowej w I piątek miesiąca

Sakrament Eucharystii

I Komunia święta dzieci, klasy III:   19.05.2019 g. 12:30

 Sakrament Pokuty

 • w Niedzielę podczas Mszy Świętych w dni powszednie 30 minut przed każdą Mszą św

Sakrament Namaszczenia Chorych

 • w każdy I piątek miesiąca od godz. 9.oo

 • każdorazowo na wezwanie

Sakrament Małżeństwa

 • data ślubu według ustalenia

 • poradnia przedmałżeńska – należy umawiać się na telefon

Przy naszej parafii pełni tą funkcję Ewa Boczkowska tel 691876034

Potrzebne dokumenty:

 • metryka chrztu narzeczonych z aktualną datą

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

 • zaświadczenie o odbytych  naukach w poradni przedmałżeńskiej

 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

 • zaświadczenie o stanie wolnym z USC dla ślubów konkordatowych ( ewentualnie akt małżeństwa cywilnego z USC )