w naszej parafii!

Serdecznie zapraszamy na zbiórkę pokazową Skautów Europy, która odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 9:30 (zbiórka pod kościołem pallotynów w Sandomierzu).

Zbiórka potrwa dla grup męskich ok. 3h; dla żeńskich ok. 2h.

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 9-16 lat.

Czym jest skauting?

Skauting jest systemem wychowawczym stworzonym w 1907 r. przez brytyjskiego generała Roberta Baden-Powella. Jest to ruch społeczny, skupiający dziś na świecie prawie 30 milionów dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednym z pierwszorzędnych celów skautingu jest kształtowanie w duchu wolności charakterów dzieci i młodzieży. Ma na celu rozwój dzieci i nastolatków poprzez grę i przygodę w otoczeniu przyrody oraz przyjęcie odpowiedzialności w grupie.

Poprzez to jest szkołą liderów, ludzi, którzy potrafią pełnić konstruktywną rolę w społeczeństwie. Skautami było m.in. 26 z 29 pierwszych amerykańskich astronautów, a wśród nich Neil Armstrong (pierwszy człowiek, który wylądował na księżycu).

Cel

Celem Skautów Europy jest dostarczanie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w pięciu obszarach: – zdrowie i sprawność fizyczna. – zmysł praktyczny. – kształtowanie charakteru. – kształtowanie postawy służby. – odkrywanie Boga.

Poprzez to jest szkołą liderów, ludzi, którzy potrafią pełnić konstruktywną rolę w społeczeństwie. Skautami było m.in. 26 z 29 pierwszych amerykańskich astronautów, a wśród nich Neil Armstrong (pierwszy człowiek, który wylądował na księżycu).

Wychowanie młodych przez młodych

Oryginalną cechą harcerstwa jest, wydawałoby się „szalony”, pomysł wychowania młodych przez młodych. Z dala od wszelkiej demagogii i dzięki Prawu Harcerskiemu akceptowanemu przez wszystkich, młodzi są odpowiedzialni jedni za drugich, wykonując bardzo konkretne zadania.
Najlepszym przykładem takiego podejścia jest zastęp harcerski, na czele którego stoi 14-16-letni zastępowy lub zastępowa, którzy organizują zbiórki dla swoich podopiecznych i dbają o ich rozwój.

Metoda prostych środków

W pracy wychowawczej i swoich działaniach chcemy używać prostych środków, materialnych i technicznych. Dzięki temu też wychowujemy ludzi zaradnych, oszczędnych, posiadających zmysł konkretu oraz zmysł praktyczny. Potrafiących cieszyć się z tego, co mają i kim są i tym samym bardziej odpornych na otaczający materializm kuszący nowinkami, reklamami, mirażami.

Zapraszamy!!!

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 9-16 lat.

Zbiórka: godz. 9:30, pod kościołem pallotynów

*Spotkanie organizacyjne dla rodziców o godz. 17:00 w kościele pallotynów.

Trzy grupy wiekowe:

Wilczki: 9-11 lat

Harcerze/harcerki: 12-17 lat

Przewodniczki/wędrownicy: 18-25 lat

Zapraszamy do oglądania