PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

Charyzmatem naszej Wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Naszym pragnieniem jest rozkochiwanie Kościoła – Oblubienicy Chrystusa – w Jezusie – Jedynym Oblubieńcu Kościoła. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca.

Formacja polega na codziennym rozważaniu słowa Bożego w oparciu o podręczniki formacyjne, cotygodniowych spotkaniach oraz comiesięcznej Eucharystii wspólnotowej.

Nasze spotkania formacyjne odbywają się w każdą środę po Mszy wieczornej w kościele pallotynów w Sandomierzu.

Grupa założycielska przy naszej parafii złożyła akty wstąpienia do Wspólnoty 16 marca 2023 r.

 

 

 

  • Wzrastanie w świętości poszczególnych członków Wspólnoty dokonuje się poprzez wspólną modlitwę, formację, służbę i świadectwo codziennego życia oraz ewangelizację.

  • Członkowie Wspólnoty pragną realizować potrójną misję, jaką każdy chrześcijanin otrzymuje w sakramencie chrztu: prorocką, kapłańską i królewską, głosząc Słowo Boże, celebrując Je i żyjąc Nim.

  • Jako podstawowy cel swojego istnienia Wspólnota stawia sobie głoszenie Ewangelii tak, aby każdy człowiek mógł poznać Jezusa Chrystusa pokochać Go i uznać w Nim jedynego Pana.

  • Każde działanie Wspólnoty ma na celu rozkochiwanie ludzi w Jezusie Chrystusie, dlatego Wspólnota nie podejmuje żadnych działań, które by do tego nie prowadziły.

 

  • Wszystkie działania we Wspólnocie począwszy od praktyki życia braterskiego, formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej do struktur organizacyjnych zmierzają do wypełniania naszego ewangelizacyjnego powołania. W tym celu Wspólnota pragnie posługiwać się wszystkimi możliwymi środkami, pozostając szczególnie otwarta na to co aktualnie mówi Duch do Kościoła.

  • Ponieważ ogrom misji ewangelizacyjnej w świecie wymaga nieustannie rosnącej liczby apostołów, Wspólnota ewangelizuje poprzez formację ewangelizatorów ucząc ich jak formować następnych.

  • Wspólnota chce służyć wszystkim członkom Kościoła, formując ich do czynnego i praktycznego podjęcia misji ewangelizacyjnej. Ponieważ ewangelizacja jest w pierwszym rzędzie działaniem eklezjalnym, dlatego Wspólnota chce żyć zbawieniem i budować w Kościele zewangelizowane wspólnoty, które będą żyły miłością i kontynuowały dzieło ewangelizacji. 

  • Wspólnota pragnie współpracować z innymi dziełami apostolskimi Kościoła oraz popierać rozwój form ewangelizacji dostosowanych do aktualnych potrzeb Kościoła.