Niedziela, 3 grudzień 

7:30 + Barbara, Józef Gołębiowski, Józef, Katarzyna, Wincenty, Stanisława (ona) Stola, Edward Śledź  

9:00 + Marzanna Sierant (10 r), Marianna, Bogusław Adamski 

11:00 1) + Ryszard Teter (15 r) – od córki Edyty i żony Alicji

2) + Barbara, Julian, Marianna, Władysław, Marianna, Stanisław, Krzysztof, Antoni, Andrzej, Honorata, zm z r. Gajków i Kiljańskich   

12:30 1) + Filomena i Czesław Wódz, zm z r. Wódz i Grelewskich 

2) O zdrowie dla Konrada Kaczmarczyka 

19:15 + Zofia, Jan Gołębiowscy, zm z r. Gołębiowskich, Anna i Tadeusz Bieleccy