I Komunia Święta

PRZYGOTOWANIE:

Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej i w niedzielnej Mszy Św. dla dzieci o godz. 12. 30 w naszej parafii.

W październiku uczestniczą w różańcu dla dzieci; w Adwencie uczestniczą we Mszach Św.  tzw. Roratach dla dzieci; w Wielkim Poście w Drogach Krzyżowych.

 

Raz w miesiącu po Mszy Św. dzieci i rodzice uczestniczą 
w krótkim spotkaniu formacyjnym.

→ 24 września 2023 po Mszy Św. krótkie spotkanie organizacyjne i katecheza na temat: 
„Z Maryją przygotowujemy się do spotkania z Panem Jezusem” oraz poświęcenie i wręczenie dzieciom różańców.

→ 5 listopada 2023 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Święci wzorem do naśladowania”.

→ 3 grudnia 2023 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Medalik symbolem naszej wiary” oraz poświecenie i wręczenie medalików.

→ 14 stycznia 2024 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Książeczka do modlitwy naszym modlitewnikiem” oraz wręczenie książeczek do modlitwy.

→ 4 lutego 2024 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Pan Jezus światłem naszego życia”.

→ 3 marca 2024 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Krzyż znakiem miłości Pana Boga”.

→ 7 kwietnia 2024 po Mszy Św. nabożeństwo: „Przepraszamy Pana Boga i bliźnich” oraz podział funkcji (wierszyki, czytania, psalm, podziękowania, nauka śpiewu)

→ 12 maja 2024 po Mszy Św. nauka śpiewu i przygotowanie do spowiedzi. ODWOŁANE!!!

→ od 13 maja do 16 maja 2024 po Mszy o godz. 18.00 próby generalne. Obecność obowiązkowa!!!

→ 18 maja 2024 godz. 16.00 – Nabożeństwo Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i pierwsza Spowiedź Święta!

→ 19 MAJA 2024 godz. 12.30 Uroczystość I Komunii Świętej.

→ od 20 maja do 25 maja 2024 – tzw. Biały Tydzień – Msza Święta o godz. 18.00.

FOLDER-DLA-RODZICOW-2023-24