Małżeństwo

Wymagane dokumenty do sakramentu małżeństwa:

  • aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Rodzinnej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.