MAŁŻEŃSTWO

Informacje potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w naszej parafii.

“Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego”. (KKK 1661)

W naszym kościele sakrament małżeństwa jest sprawowany w soboty. Nie sprawujemy sakramentu małżeństwa w niedziele oraz inne dni świąteczne, gdy jest zachowany niedzielny porządek Mszy świętych.

Rezerwacje terminu ślubu zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej lub telefonicznie.

Informacja dla par, gdy narzeczona lub narzeczony mieszkają w naszej parafii

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszym kościele, w których przynajmniej jedna osoba z narzeczonych fizycznie MIESZKA na terenie naszej parafii (administracyjne zameldowanie jest obojętne) powinny koniecznie na trzy miesiące przed ale nie później niż miesiąc przed planowanym ślubem osobiście lub telefonicznie umówić się na rozmowę i spisanie protokołu.

Protokoły przedślubne spisujemy poza godzinami urzędowania kancelarii.

 

Podczas spisywania protokołu przedślubnego należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty (do wglądu).

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.

 • Aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy wcześniej).

 • Świadectwo bierzmowania (bardzo często można je otrzymać wraz ze świadectwem chrztu).

 • Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu).

 • Zaświadczenie ukończenia katechez dla narzeczonych, czyli tzw. Kursu przedmałżeńskiego.

 • Zaświadczenie odbycia spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.

 • Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków.

 

Informacja dla par, gdy narzeczona i narzeczony nie mieszkają w naszej parafii

Aby otrzymać Sakrament Małżeństwa w naszym kościele, a żadna ze stron fizycznie nie mieszka na terenie naszej parafii należy:

 • W naszej kancelarii parafialnej zarezerwować termin ślubu – por. informacje wstępne.

 • W parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru), spisać PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY. Ważne! Waszą parafią jest parafia Waszego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.

 • Z parafii, gdzie spisany był protokół przedślubny uzyskać LICENCJĘ, aby ślub mógł odbyć się w naszym kościele.

Po uzyskaniu LICENCJI należy na ok. TRZY TYGODNIE PRZED ŚLUBEM zgłosić się do naszej kancelarii parafialnej oraz:

 • Przekazać nam otrzymaną LICENCJĘ,

 • Przekazać – jeśli ma to być tzw. małżeństwo konkordatowe – zaświadczenie o stanie wolnym z USC.