CHRZEST

Sakrament chrztu świętego w naszej parafii odbywa się w każdą niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 12:30.

Chrzest to w chrześcijaństwie symbol nawrócenia i oczyszczenia z grzechów. Jest to też pierwszy z sakramentów, przyjmowany przez nowego członka Kościoła.

W religii katolickiej ochrzczony zostaje obmyty z grzechu pierworodnego, przez co może odrodzić się duchowo i stać się częścią wspólnoty. Na znak zapoczątkowania nowego życia w wierze, osoba przyjmująca chrzest otrzymuje imię. Nie jest ono przypadkowe. Powinno zostać dobrane w taki sposób, by młody katechumen mógł liczyć na opiekę świętego patrona.

Chrzest święty wprowadza nas do społeczności Kościoła. Od tego momentu, jesteśmy zobowiązani do życia zgodnie z wyznacznikami wiary. W tej kwestii pomagają nam nie tylko rodzice, ale i specjalnie wybrani dla nas rodzice chrzestni.

„Kościół od czasów starożytnych praktykował chrzest dzieci. (…) Chrzest jest zatem łaską, niezasłużonym darem, przyjęciem nas przez Boga bez warunków wstępnych. Wierzący rodzice, którzy chcą tego, co najlepsze dla swoich dzieci, chcą też chrztu, przez który dziecko zostaje uwolnione od grzechu pierworodnego i z mocy śmierci” (KKK 1250, 1282).

Wymagane dokumenty do chrztu:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)

  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

  • dane o rodzicach chrzestnych (imię nazwisko, adres, wiek)

  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

  • jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii – pozwolenie proboszcza na chrzest w naszej parafii

WAŻNE! Parafią dziecka jest parafia jego ZAMIESZKANIA (adnimistracyjne zameldowanie jest nieostotne).

Dziecko można także ochrzcić w dowolnie wybranym terminie (poza niedzielą) ustalonym wcześniej z ks. Proboszczem (sam obrzęd chrztu bez Mszy Świętej). Zachęcamy jednak do chrztu dzieci w czasie niedzielnej Mszy Świętej.

Wybierasz matkę/ojca chrzestnego? Chcesz nim być? Zapoznaj się z informacją kim jest chrzestny i jakie ma obowiązki.