Chrzest

Sakrament chrztu świętego w naszej parafii odbywa się każdą niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 12:30.

Wymagane dokumenty do chrztu:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  • jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii – pozwolenie proboszcza na chrzest w naszej parafii