Filia PSNE

W naszym domu cyklicznie odbywają się kursy ewangelizacyjne prowadzone przez środowisko Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Cel Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji

Celem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji jest głoszenie Dobrej Nowiny oraz formacja ewangelizatorów, którzy będą służyć Bogu i Kościołowi głosząc ewangelię i formując kolejnych ewangelizatorów. PSNE współpracuje z licznymi parafiami w Polsce oraz Wspólnotami Kościelnymi służąc swoim doświadczeniem i programem formacyjnym.

Czym są Szkoły Nowej Ewangelizacji

Szkoły Nowej Ewangelizacji, są praktyczną odpowiedzią na wezwanie św. Jana Pawła II do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji: nowej w zapale, metodzie i środkach wyrazu. Chcemy na nowo głosić Ewangelie ludziom, którzy utracili doświadczenie Boga oraz porzucili praktykę wiary. Poprzez Kursy ewangelizacyjne przeżywane w metodzie aktywnego uczestnictwa formujemy uczniów Jezusa. Uczymy ewangelizacji tak aby wszyscy ludzie doświadczyli żywej relacji z Bogiem.

Marzymy o Kościele w którym każdy ochrzczony jest świadomy swojego powołania do przekazywania wiary, tak aby cały świat uwierzył i przyjął Jezusa. Pierwsze Szkoły Nowej Ewangelizacji pojawiły się w latach 80 i bardzo szybko pomnożyły się w świecie. Dziś są jednym z najpopularniejszych na świecie narzędziem do ożywiania wiary, rozpalania miłości i jednoczenia wysiłków na rzecz ewangelizacji.

Zapisy i informacje o kursach można znaleźć tutaj: https://snepallotyni.pl/

Święty Wincenty Pallotti – żył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku. Pallotti bardzo pragnął nieść wszechstronną pomoc Kościołowi w ożywianiu wiary. Wiedział, że samo duchowieństwo nie podoła.

“Trzeba zjednoczyć ludzkie siły w ewangelizacji świata. Trzeba pozyskać dla potrzeb Kościoła wszystkich katolików świeckich i pogan… “

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Tak jak Pallotti staramy się budzić w sercach współczesnych katolików odpowiedzialność za przekaz wiary oraz rozpalać powołanie do gorliwego dawania świadectwa o Bogu dziś! Jednoczymy wysiłki osób różnych stanów, powołań, wieku, wykształcenia w dziele ewangelizacji, szukając wciąż nowych metod, by dotrzeć do każdego z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie!