DUSZPASTERZE

ks. dr Grzegorz Dudek SAC – rektor domu, proboszcz, ojciec duchowny dekanatu (od 2017r.)

ks. Tadeusz Pawłowski SAC – wicerektor domu, kapelan szpitala, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia (od 1998r.)

ks. Rafał Kucharski SAC – wikariusz, opiekun filii PSNE w Sandomierzu, opiekun ministrantów, liturgista (od 2022r.)

ks. Zbigniew Wasiński SAC – duszpasterz (od 2023r.)