BIERZMOWANIE

Sakrament Bierzmowania

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: ks. Rafał Kucharski SAC

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu świętego, która uzdalnia do mężnego wyznawania wiary i umacnia do dawania świadectwa słowem i czynem. Nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej nie zakłada dojrzałości w momencie jego przyjmowania, ale uzdalnia do jej osiągnięcia.

Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285).

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej diecezji obejmuje okres trzech lat (6, 7 i 8 klasa szkoły podstawowej).

Poza uczestnictwem w katechezie szkolnej młodzież uczestniczy w spotkaniach w kościele według podanego grafiku rocznego (raz w miesiącu).

Dokumenty do bierzmowania:

  • Akt chrztu (jeżeli chrzest był poza naszą parafią)

  • Pozwolenie na przyjęcie sakramentu w naszej parafii (dla osób z poza parafii)

  • Zaświadczenie dla świadków bierzmowania (dla osób z poza parafii)

Terminy spotkań dla kandydatów do Bierzmowania.

7 klasa

20.10.2023

17.11.2023

8.12.2023

19.01.2024

9.02.2024

8.03.2024

 12.04.2024

10.05.2024

14.06.2024