I KOMUNIA ŚWIĘTA

PRZYGOTOWANIE:

Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej i w niedzielnej Mszy Św. dla dzieci o godz. 12. 30 w naszej parafii.

W październiku uczestniczą w różańcu dla dzieci; w Adwencie uczestniczą we Mszach Św.  tzw. Roratach dla dzieci; w Wielkim Poście w Drogach Krzyżowych.

Raz w miesiącu po Mszy Św. o godz. 12:30 dzieci i rodzice uczestniczą 
w krótkim spotkaniu formacyjnym.

→ 26 września 2021 po Mszy Św. krótkie spotkanie organizacyjne i katecheza na temat: 
„Z Maryją przygotowujemy się do spotkania z Panem Jezusem” oraz poświęcenie i wręczenie dzieciom różańców.

→ 7 listopada 2021 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Święci wzorem do naśladowania”.

→ 5 grudnia 2021 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Medalik symbolem naszej wiary” oraz poświecenie i wręczenie medalików.

→ 9 stycznia 2022 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Książeczka do modlitwy naszym modlitewnikiem” oraz wręczenie książeczek do modlitwy.

→ 6 lutego 2022 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Pan Jezus światłem naszego życia”.

→ 6 marca 2022 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Krzyż znakiem miłości Pana Boga” (nauka śpiewu).

→ 3 kwietnia 2022 po Mszy Św. nabożeństwo: „Przepraszamy Pana Boga i bliźnich” oraz podział funkcji (wierszyki, czytania, psalm, podziękowania, nauka śpiewu)

→ 8 maja 2022 po Mszy Św. nauka śpiewu i przygotowanie do spowiedzi.

→ od 9 maja do 12 maja 2022 po Mszy o godz. 18.00 próby generalne. Obecność obowiązkowa!!!

→ 14 maja 2022 godz. 16.00 – Nabożeństwo Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i pierwsza Spowiedź Święta!

→ 15 MAJA 2022 godz. 12.30 Uroczystość I Komunii Świętej.

→ od 16 maja do 21 maja 2022 – tzw. Biały Tydzień – Msza Święta o godz. 18.00.

PRZYGOTOWANIE:

Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej i w niedzielnej Mszy Św. dla dzieci o godz. 12. 30 w naszej parafii.

W październiku uczestniczą w różańcu dla dzieci; w Adwencie uczestniczą we Mszach Św.  tzw. Roratach dla dzieci; w Wielkim Poście w Drogach Krzyżowych.

Raz w miesiącu po Mszy Św. o godz. 12:30 dzieci i rodzice uczestniczą 
w krótkim spotkaniu formacyjnym.

→ 26 września 2021 po Mszy Św. krótkie spotkanie organizacyjne i katecheza na temat: 
„Z Maryją przygotowujemy się do spotkania z Panem Jezusem” oraz poświęcenie i wręczenie dzieciom różańców.

→ 7 listopada 2021 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Święci wzorem do naśladowania”.

→ 5 grudnia 2021 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Medalik symbolem naszej wiary” oraz poświecenie i wręczenie medalików.

→ 9 stycznia 2022 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Książeczka do modlitwy naszym modlitewnikiem” oraz wręczenie książeczek do modlitwy.

→ 6 lutego 2022 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Pan Jezus światłem naszego życia”.

→ 6 marca 2022 po Mszy Św. krótka katecheza na temat: „Krzyż znakiem miłości Pana Boga” (nauka śpiewu).

→ 3 kwietnia 2022 po Mszy Św. nabożeństwo: „Przepraszamy Pana Boga i bliźnich” oraz podział funkcji (wierszyki, czytania, psalm, podziękowania, nauka śpiewu)

→ 8 maja 2022 po Mszy Św. nauka śpiewu i przygotowanie do spowiedzi.

→ od 9 maja do 12 maja 2022 po Mszy o godz. 18.00 próby generalne. Obecność obowiązkowa!!!

→ 14 maja 2022 godz. 16.00 – Nabożeństwo Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i pierwsza Spowiedź Święta!

→ 15 MAJA 2022 godz. 12.30 Uroczystość I Komunii Świętej.

→ od 16 maja do 21 maja 2022 – tzw. Biały Tydzień – Msza Święta o godz. 18.00.