Niedziela, 29 styczeń

7:30 + Paweł Chałupczak (gregorianka)

9:00 + Teresa Jarosz (5 r)  – od Żanety i Emiliana

11:00 1) + Wanda Jasionek (od wnuków)

2) + Łukasz Piorun (od Zofii i Dariusza Miernik z dziećmi)

12:30 1) + Tomasz Krakowiak (od mamy) 

2) + Sabina, Wiesław Pikus, Wacław, Stefania, Walenty, Matylda, Stanisław Sajda   

19:15 O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne