Niedziela, 24 styczeń 

7:30 + Zygmunt (rocz śm) i Zofia Kostrzewa

9:00 + Tadeusz Kryk i zm z rodz. Kryków i Guźlów 

11:00 1) + Andrzej Sender, Emilia i Mieczysław Michalscy, Władysława (ona) i Tadeusz Sender   

2) + Zofia i Jan Molasy, Edward Matysko, Aniela Kulawiak 

12:30 1) + Edward Kwiatek (od r. Ziarków i Szragów)

2) + Eugenia Kozioł, Włodzimierz Hajda

19:15 + Jan Pawlęga (od Zarządu Gminnego PSL w Dwikozach i Klubu Radnych w Dwikozach)