Niedziela, 15 maj

7:30 + Tadeusz Chorab (1 r), Janina i Stanisław Chorab (od córek Anny i Agnieszki) 

9:00 

11:00 1) + Mariusz Sieradzki  

2) + Dariusz i Adolf Danielscy   

12:30  KOMUNIA ŚWIĘTA

19:15 + Aniela Golińska (gregorianka)