Poniedziałek, 10 sierpień

6:30 Za żyjących i zmarłych z rodz. Zawłockich, Hamerów, Cieciurów, Czajów, Lepiarzy i Jasztarów

18:00 + Barbara Kiljańska (od mieszk. ul. Głębokiej)

Wtorek, 11 sierpień

6:30 O otoczenie Jasia Czaplańskiego opieką i miłością przez MB z okazji urodzin

18:00 + Barbara Kiljańska (od p. Chorab z rodziną)

Środa, 12 sierpień

6:30

18:00 1) + Aleksandra i Feliks Tomporowscy

2) Dzięk-bł z okazji im. Cezarego i Bolesława Gradzińskich z prośbą o bł Boże i potrzebne łaski (od OSP)

Czwartek, 13 sierpień

6:30 

9:00 za chorych

18:00 + Bożenna Szlachcińska

Piątek, 14 sierpień

6:30 + Marianna Gąsiorek

15:00 ślub

16:00 ślub

18:00 + Barbara Kiljańska (od syna Janusza z rodz)

Sobota, 15 sierpień

7:30 1) Dzięk-bł z okazji rocz ślubu Luizy i Andrzeja Kostrzewa z prośbą o bł Boże i potrzebne łaski

2) + Mieczysława (ona), Edward, Marianna, Jan Kapała, Marianna, Józef Długosz, Stanisława (ona) i Władysław Bielec

9:00 Dzięk-bł z okazji 22 r ślubu Magdaleny i Mariusza Binek z prośbą o bł Boże i potrzebne łaski

11:00 1) + Maria Bomba, Maria Slewin, Dorota Gondek, Maria Dudek

2) + Agnieszka i Stanisław Jednac

12:30 1) + Maria i Stanisław Woźniak

2) + Maria, Teresa Wrzosek, Henryka (ona), Józef, Czesław Kowal

14:00 ślub

19:15 + Barbara Kiljańska (od córki Teresy z rodz)