Poniedziałek, 24 styczeń 

6:30 + Weronika Obitko (od siostry Leokadii) 

18:00 1) + Krzysztof Michta (od r. Wolińskich)

Wtorek, 25 styczeń

6:30 + Marianna (16 r), Stanisław, Franciszek, Jan, Józef Ozdobowie 

18:00 1) + Zygmunt Gołębiowskich (od sąsiadów córki)

2) + Mirosława Jawornik (od męża i synów)

Środa, 26 styczeń

6:30 + Weronika Obitko (od siostry Anny z rodz)

18:00 1) + Zygmunt Gołębiowski (od Koła Gospodyń Wiejskich w Gierlachowie)  

Czwartek, 27 styczeń  

6:30 + Jerzy Łukaszek (od sąsiadów z ul. Lubelskiej) 

18:00 1) + Kazimierz Dondalski (22 r) 

Piątek, 28 styczeń

6:30 + Anna Żołnowska (od Centr. P. A. Stąpór)  

15:00 O uwolnienie od uzależnienia od narkotyków dla Mateusza 

18:00 1) + Jan Lasek (23 r), Magdalena Juda (9 r) 

Sobota, 29 styczeń

6:30 + Marianna Borycka (od Centr. P. A. Stąpór)   

18:00 1) + Zygmunt Gołębiowski (od mieszk. Gierlachowa Bliższego)