Poniedziałek, 30 styczeń 

6:30 + Paweł Chałupczak (gregorianka)

18:00 + Stanisława (ona), Władysław, Stanisława (ona), Leon, Kazimierz, Piotr Bielec, Weronika, Michał, Józef Toporowski

Wtorek, 31 styczeń

6:30 + Paweł Chałupczak (gregorianka)

18:00 Dziękczynna za 80 lat życia Marii z prośbą o dalszą Bożą opiekę

Środa, 1 luty

6:30 + Paweł Chałupczak (gregorianka)

18:00 + Lecha Andura

Czwartek, 2 luty 

6:30 + Paweł Chałupczak (gregorianka)

18:00 + Tomasz Krakowiak (od sąsiadów z Chwałek)

Piątek, 3 luty

6:30 + Paweł Chałupczak (gregorianka)

15:00 Wynagradzająca NSPJ (od Intronizacji NSPJ) 

18:00 + Tomasz Krakowiak (od r. Wolińskich)

Sobota, 4 luty

6:30 + Paweł Chałupczak (gregorianka)

18:00 1) + Tomasz Krakowiak (od r. Wołowskich)

2) + Wynagradzająca NSNMP (od Kółka Różańcowego)