Niedziela:

  • 7:30
  • 9:00 (kaplica ul. Pogodna)
  • 11:00
  • 12:30 (dla dzieci)
  • 19:15

Dni powszednie:

  • 6:30
  • 15:00 (w piątki)
  • 18:00

Codzienne Adoracja Najświętszego Sakramentu: 17:00 – 18:00;

oraz we wtorki: 20:00 – 21:00 z indywidualnych błogosławieństwem NS.

W październiku nabożeństwa różańcowe: dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16:30; dla dorosłych codziennie o godz. 17:30; w kaplicy przy ul. Pogodnej we wtorki i czwartki o godz. 16:00.

Roraty w Adwencie: dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16:30; dla dorosłych w dni powszednie o godz. 6:15; w kaplicy przy ul. Pogodnej we wtorki i czwartki o godz. 16:00.

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w piątki: dla dzieci o godz. 16:30; dla dorosłych o godz. 17:30; w kaplicy przy ul. Pogodnej o godz. 16:00.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w Wielkim Poście w niedzielę o godz. 18:30.