Księża Pallotyni posługujący w Sandomierzu Zapraszają na serię spotkań, które mogą ukazać w naszym życiu działanie bliskiego, żywego Boga.

Czym jest SOW?

Seminarium Odnowy Wiary adresowane jest do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem.

Seminarium Odnowy Wiary adresowane jest do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny, wybrany przez siebie sposób. Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale odległego wydarzenia.

Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych radości, miłości, nadziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa.

Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to nowa szansa, by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego nas serca, by znowu doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.

Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania, jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością także i dla nich niespodzianki.

Spotkania w każdą środę od 19 kwietnia 2023 r.
Czas: godz. 18:45 (spotkanie trwa 1/1,5h)
Miejsce: Kościół Pallotynów w Sandomierzu

* (Na dole strony znajdują się nagrania z naszych spotkań)

Spotkanie 2: Bóg jest Miłością

Spotkanie 3: Grzech

Spotkanie 4: Zbawienie w Jezusie

Spotkanie 5: Wiara