28 czerwca zakończyło się Seminarium Odnowy Wiary w Sandomierzu, które było prowadzone przez osoby z Regionu Kraśnickiego. Owocem seminarium jest nowo powstała wspólnota Przyjaciele Oblubieńca przy parafii pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu.

Uroczysty akt wstąpienia do Wspólnoty złożyło w sumie 31 osób. Tym sposobem dołączyliśmy do kilkunastotysięcznej grupy w Polsce i za granicami naszego kraju, która żyje charyzmatem wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. 

Pasterzem wspólnoty został ks. Rafał Kucharski SAC.

Spotkania wakacyjne odbywają się co drugą środę w dniach: 19.07, 02.08, 16.08, 30.08 o godzinie 18:45 w kościele. A od września będziemy spotykać się w każdą środę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania.

Więcej informacji na stronie: https://przyjacieleoblubienca.pl/

Spotkanie 2: Bóg jest Miłością

Spotkanie 3: Grzech

Spotkanie 4: Zbawienie w Jezusie

Spotkanie 5: Wiara

Spotkanie 6: Nawrócenie

Spotkanie 7: Jezus Panem