BIERZMOWANIE 2024r.

W czwartek 7 marca o godz. 18.00 nasza młodzież z rąk Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza otrzymała sakrament bierzmowania. 

W tym dniu młodzież naszej parafii przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgromadziła się przed ołtarzem Jezusa Chrystusa, aby prosić Go o błogosławieństwo i potrzebne łaski na czas przygotowania do przyjęcia  Darów Ducha Świętego, świadczenia o swojej wierze oraz zdobywania świętości na co dzień.

Pragniemy, aby ten okres przeżyli w dwóch wymiarach: przygotowania duchowego
i intelektualnego. Niech będzie on czasem przemiany ich serc, nawrócenia i umocnienia wiary, świadomego jej przeżywania i wzrastania w kulturze osobistej i chrześcijańskiej postawie. Niech otworzą swoje serca na działanie Bożej łaski i współpracują z nią, aby dobrze przeżyć przygotowanie i godnie przyjąć sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.