SEMINARIUM ODNOWY WIARY

Spotkania odbywają się w każdą środę – od 3 kwietnia 2024 r. (pierwsza środa po Wielkanocy)

Miejsce: kościół Pallotynów w Sandomierzu (ul. Dobkiewicza 6A)

Godzina: 18:45

Seminarium Odnowy Wiary to cykl spotkań, prowadzonych przez Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca – konferencje prowadzone są przez osoby świeckie oraz księdza. Znamy wiele świadectw, które pokazują, że forma oraz treści głoszone podczas Seminarium naprawdę skutecznie ożywiają wiarę uczestników, dając im żywe doświadczenie Boga – już nie dalekiego, lecz bliskiego; nie biernego, ale zaangażowanego w ratunek człowieka.

 

SOW jest skierowany do wszystkich osób, które noszą w sobie pragnienie czegoś więcej w przeżywaniu wiary. Nie ważne czy uważasz siebie za zaangażowanego katolika, czy przeżywasz kryzys  życiowy, może doświadczasz czasu bierności/nieaktywności w życiu Kościoła. Nie ważne jest ile masz lat. Jeśli nosisz w sobie pragnienie spotkania Jezusa – osobiście i konkretnie, to ten cykl spotkań jest dla Ciebie.

 

Świadectwo uczestniczki:

Już na pierwszym spotkaniu załam się łzami… Nigdy tak się nie modliłam, nigdy nie przeżywałam tak mocno spotkania z Bogiem. Każda konferencja, każde świadectwo, każda historia była słowem, które wzruszało i budziło moje serce. Zaczęłam rozumieć czym jest wiara, co znaczy kochać Boga.

 

Jeśli chcesz doświadczyć czegoś podobnego, to zapraszamy serdecznie!

 

Apokalipsa św. Jana 22, 17:

„I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.”